Zdravotnícke pomôcky - Obchod so zdravotníckymi pomôckami
Nurosym tVNS
Popis
Príslušenstvo
Návod na použitie
Recenzie zákazníkov

Nurosym tVNS

2 Recenzie
€ 723.5
Skladom
Cena zahŕňa: Zariadenie Nurosym, 1x ušná elektróda, 1x nabíjací kábel, 1x puzdro na prenášanie
Číslo článku: 33049900
Popis
Príslušenstvo
Návod na použitie
Recenzie zákazníkov

Popis

Čo je Nurosym?

Nurosym je klinicky overená a certifikovaná patentovaná zdravotnícka pomôcka určená na neuromoduláciu.

Nurosym využíva overenú technológiu tVNS na moduláciu nervového systému a obnovenie funkcie nervovej siete tým, že sa zameriava na blúdivý nerv, ktorý vysiela špeciálne navrhnuté signály do mozgu na zmenu fyzických a duševných stavov a obnovenie zdravia.

Táto inovatívna technológia poskytuje priaznivé účinky pri fibrilácii predsiení, úzkosti, depresii, strese a chronickej únave. Okrem toho prebieha ďalší výskum s cieľom vyhodnotiť viaceré aplikácie Nurosymu.

Nurosym je klinicky overená a certifikovaná zdravotnícka pomôcka, ktorú môžete používať v pohodlí domova. Ponúka neinvazívnu a bezliekovú alternatívu na zlepšenie kvality života pacientov.

Ako Nurosym funguje?

Zariadenie Nurosym moduluje autonómny nervový systém prostredníctvom blúdivého nervu a obnovuje optimálnu rovnováhu.

Autonómny nervový systém je podvedomá časť periférneho nervového systému, ktorá reguluje funkciu vnútorných orgánov (ako sú srdce, pľúca a tráviaci systém) a "organizuje" interakcie medzi rôznymi fyziologickými systémami (ako je imunitný a kardiovaskulárny systém) v reakcii na vonkajšie a vnútorné podnety.

Autonómny nervový systém sa skladá z dvoch častí, parasympatického (odpočinok a trávenie) a sympatického (útek alebo boj) nervového systému, ktoré majú rôzne a často protichodné účinky na funkciu orgánov (vrátane rýchlosti dýchania, rozšírenia zreníc, vylučovania slín, trávenia, peristaltiky a sexuálneho vzrušenia).

Dysfunkcie autonómneho nervového systému alebo dysautonómia, ktoré majú za následok zvýšenú sympatikovú aktivitu a potlačenú parasympatikovú aktivitu, sú známe a zdokumentované pri mnohých chronických fyzických, psychiatrických a neurologických ochoreniach.

Pôsobením na blúdivý nerv dokáže Nurosym stimulovať a posilniť parasympatickú aktivitu, čím podporuje optimálnu rovnováhu autonómneho nervového systému a obnovuje zdravé neurofyziologické siete.

Čo je to blúdivý nerv?

Túlavý nerv, známy aj ako desiaty lebečný nerv alebo blúdivý nerv, je dôležitou súčasťou periférneho nervového systému. 

Patrí do tzv. parasympatického nervového systému, ktorý je zodpovedný za reguláciu relaxácie, odpočinku a regenerácie. Blúdivý nerv je najdlhším nervom v tele a siaha od mozgu až po orgány v brušnej dutine.

Hlavnou funkciou blúdivého nervu je zabezpečovať spojenie medzi mozgom a rôznymi orgánmi tela vrátane srdca, pľúc, tráviaceho traktu a vnútorných orgánov. Blúdivý nerv zohráva kľúčovú úlohu pri regulácii srdcového rytmu, dýchania, trávenia a metabolizmu.

Túlavý nerv ako súčasť parasympatického nervového systému pôsobí ako protipól sympatického nervového systému, ktorý je zodpovedný za aktiváciu organizmu a jeho prípravu na fyzický alebo emocionálny stres. Má upokojujúci účinok na organizmus a podporuje uvoľnenie, regeneráciu a rovnováhu autonómneho nervového systému.

Bludný nerv okrem toho zohráva dôležitú úlohu pri regulácii imunitného systému, zápalových reakcií a nálady. Stimuláciou blúdivého nervu možno dosiahnuť určité terapeutické účinky vrátane zníženia zápalov, zlepšenia nálady a celkovej pohody.

Čo je tVNS?

Transkutánna elektrická stimulácia blúdivého nervu (tVNS) je stimulácia blúdivého nervu cez kožu.

Dodáva sa elektrickými impulzmi do tragu, prednej časti vonkajšieho ucha. Táto stimulácia má schopnosť modulovať blúdivý nerv a môže mať rôzne pozitívne účinky na organizmus, napríklad reguláciu srdcového rytmu, zníženie zápalu a zlepšenie celkového zdravotného stavu.

Čo je neuromodulácia?

Neuromodulácia je technológia, ktorá pôsobí priamo na nervy. Ide o zmenu - alebo moduláciu - nervovej aktivity priamym dodávaním elektrickej energie alebo liekov do cieľovej oblasti.

Neuromodulačné zariadenia a liečba môžu zmeniť život. Ovplyvňujú každú oblasť tela a liečia takmer každé ochorenie alebo symptóm od bolesti hlavy cez tras až po poškodenie miechy a inkontinenciu moču. Pri takomto širokom terapeutickom zábere a pri súčasnom významnom pokroku v biotechnológiách nie je prekvapujúce, že neuromodulácia je prísľubom jednej z najsľubnejších metód nasledujúceho desaťročia.

Nuromodulácia sa najčastejšie skloňuje v súvislosti s úľavou od chronickej bolesti, ktorá je dnes najčastejšou indikáciou.

Existuje však mnoho aplikácií neuromodulácie, napríklad hlboká mozgová stimulácia (DBS) na liečbu Parkinsonovej choroby, stimulácia sakrálneho nervu na liečbu panvových porúch a inkontinencie a miechová stimulácia na liečbu ischemických porúch (angína pectoris, periférne cievne ochorenia).

Okrem toho môžu neuromodulačné zariadenia vyvolať reakcie, ktoré predtým neboli možné, napríklad kochleárny implantát na obnovenie sluchu u nepočujúceho pacienta.

Najnovšou aplikáciou je stimulácia blúdivého nervu cez tragus (tVNS), pri ktorej sa preukázali priaznivé účinky pri fibrilácii predsiení, depresii, úzkosti, postkovidóze, dlhotrvajúcejkovidóze, reumatoidnej artritíde a chronických únavových syndrómoch.

Nevromoduláciou možno liečiť čoraz viac porúch.

Aké stavy sa odporúčajú?

Systém Nurosym bol overený vo viac ako 30 publikovaných klinických štúdiách, ktoré preukázali účinnosť jeho technológie pri širokom spektre ochorení.

 • Ukázalo sa, že systém Nurosym zlepšuje variabilitu srdcovej frekvencie (HRV), čo je miera variability srdcovej frekvencie. Vyššia HRV sa vo všeobecnosti spája so zdravím, kondíciou a dokonca aj so zdravším stresom alebo emocionálnym založením, zatiaľ čo nízka HRV sa spája s rizikovými faktormi, ako je chorobnosť, úmrtnosť a stres. Nízka HRV bola pozorovaná pri mnohých ochoreniach vrátane chronických kardiovaskulárnych ochorení a stavov spojených s dysfunkciou autonómneho nervového systému.
 • Nurosym downreguluje mechanizmy nezdravej imunitnej odpovede obnovením autonómneho tonusu prostredníctvom aktivácie cholinergnej protizápalovej dráhy (CAP). Stimuluje uvoľňovanie neurotransmitera acetylcholínu, ktorý tlmí produkciu prozápalových cytokínov a obnovuje zdravú produkciu oxidu dusnatého, čo následne zlepšuje funkciu endotelu, ak je narušená nadmernou aktivitou sympatika. 
  Placebom kontrolované randomizované klinické štúdie dokumentovali zníženie hladín zápalových cytokínov vrátane tumor nekrotizujúceho faktora alfa (TNF-α), C-reaktívneho proteínu a interleukínu IL-8 v dôsledku neuromodulácie Parasymom u pacientov so zvýšenými východiskovými hladinami týchto zápalových cytokínov. To je obzvlášť užitočné pri ochoreniach, ktorých patofyziologický koreň spočíva v systémovom zápale, nadmerných sympatikových reakciách a súvisiacich patologických imunologických reakciách.

Najčastejšie aplikácie

 • Fibrilácia pečene
 • Chronická únava
 • Dlhodobý covid
 • Depresia
 • Úzkosť
 • Reumatoidná artritída

V ktorých prípadoch by sa prístroj nemal používať?

Nurosym sa neodporúča používať v nasledujúcich prípadoch:

 • Pacienti s aktívnym implantovaným zdravotníckym zariadením, ako je kardiostimulátor, implantát načúvacieho prístroja alebo implantované kovové alebo elektronické zariadenie.
 • Pacienti s kovovým implantátom v oblasti umiestnenia elektród v ľavom uchu. Ošetrenie je možné vykonať aj v pravom uchu s vhodným slúchadlom (na požiadanie).
 • Iní pacienti s anamnézou srdcového ochorenia alebo aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia vrátane srdcového zlyhania, známej závažnej ischemickej choroby srdca alebo nedávneho srdcového infarktu (infarkt myokardu; do 5 rokov).
 • Pacienti s diagnostikovanou nízkou srdcovou frekvenciou, t. j. bradykardiou, so srdcovou frekvenciou pod 50 úderov/minútu na začiatku liečby.
 • Iní pacienti, ktorí podstúpili chirurgický zákrok na prerezanie krčného nervu (cervikálna vagotómia).
 • Ostatní pacienti, u ktorých bola diagnostikovaná stenóza krčnej tepny (ateroskleróza krčnej tepny).
 • Pacienti, ktorí majú bolestivý syndróm, ale príčina ešte nebola diagnostikovaná.
 • Pacienti v pediatrii (mladší ako 18 rokov).
 • Telehotné ženy.

Možné riziká spojené s užívaním lieku Nurosym

Nurosym je pomôcka s nízkym rizikom, ak sa používa podľa návodu na použitie.

Nežiaduce reakcie sú vo všeobecnosti zriedkavé, mierne a ustúpia krátko po ukončení liečby. Najčastejším vedľajším účinkom je podráždenie pokožky (mravčenie/bolesť/svrbenie/svieženie). V mieste aplikácie elektródy sa pri dlhodobom používaní vyskytujú len v malej miere.

Neboli hlásené žiadne závažné vedľajšie účinky.

Nurosym je navrhnutý so špecifickými bezpečnostnými prvkami, ktoré minimalizujú riziko používania. Ak sa Nurosym používa nepretržite pri vysokej intenzite (za hranicou nepríjemnosti alebo bolesti), existuje riziko svrbenia kože v mieste stimulácie. Toto riziko je nízke vďaka bezpečnostným prvkom Nurosymu a nepríjemným pocitom, ktoré sa môžu vyskytnúť, ak je intenzita príliš vysoká.

Ďalšie zriedkavé riziká tohto typu technológie môžu zahŕňať závraty, únavu, dýchavičnosť, bolesť hlavy a poruchy srdcového rytmu.

 Ak sa u vás počas používania lieku Nurosym vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, prerušte liečbu. V prípade pochybností sa poraďte so svojím lekárom alebo zdravotníckym pracovníkom.

Príslušenstvo

Návod na použitie

 • English | Instruction for use: Nurosym
  Before using the product, please read the instructions carefully. By understanding the recommended use of the product, you will be able to take advantage of the capabilities that the product can provide.
 • Hungarian | Használati útmutató: Nurosym
  Mielőtt a terméket használni kezded, tanulmányozd át figyelmesen a használati útmutatót! A termék javasolt felhasználási módjának megértése után tudod kihasználni azokat a képességeket, melyeket a termék biztosítani képes.

Recenzie zákazníkov