Garanție și service

 

Acești termeni și condiții de garanție se aplică produselor vândute de Scart și achiziționate prin intermediul portalului comercial operat de Scart Kft (2730 Albertirsa, Koltói Anna utca 39.) (denumit în continuare Scart sau Distribuitor).

Produsele vândute în magazinul nostru sunt garantate pentru perioada prevăzută de lege, care este de obicei

 • dispozitive: 12-36 luni
 • accesorii, cabluri, senzori, baterii: 6 luni
 • baterile reîncărcabile sunt acoperite de o garanție de 3 luni
 • nu sunt acoperite următoarele tipuri de produse: produse de unică folosință, geluri, creme, electrozi adezivi, materiale de contact cu corpul, produse de igienă etc.

Informații exacte

 • Factura pe care o emitem este și o scrisoare de garanție. Obligațiile noastre de garanție sunt valabile din acest moment, nefiind nevoie de niciun alt document sau dovadă suplimentară.
 • Factura produsului va avea înscris pe ea numărul de fabrică al produsului. Vă rugăm să vă asigurați că păstrați autocolantul cu numărul de fabrică al aparatului.
 • Perioada de garanție a produsului va fi indicată pe factura produsului.
 • Garanția începe la data facturii.
 • În cazul unei probleme de garanție cu un produs cu număr de fabrică, nu este necesar să prezentați o copie a facturii sau a certificatului de garanție, este suficient să faceți referire la numărul de fabrică al produsului.
 • Noi putem identifica produsul și valabilitatea garanției în sistemul nostru.
 • Pentru majoritatea produselor pe care le comercializăm, compania noastră asigură service pentru defecțiunile care depășesc perioada de garanție.
 • În caz de defecțiune, vă rugăm să ne contactați prin meniul Contact sau la numărul de telefon +36 53 200108 și vă vom informa cu privire la măsurile care trebuie luate.
 • Garanția nu acoperă defecțiunile sau daunele rezultate din utilizarea necorespunzătoare, așa că vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu produsul!
 • Dacă defecțiunea se datorează transportului, depozitării, instalării, întreținerii sau utilizării necorespunzătoare a produsului;
 • Dacă defecțiunea se datorează unei utilizări necorespunzătoare sau unei utilizări diferite de cea descrisă în instrucțiunile de utilizare, în special, dar fără a se limita la, manipularea necorespunzătoare, deteriorarea mecanică sau alți factori externi (în special: supratensiuni, fluctuații extreme de tensiune sau de temperatură, murdărie excesivă, pătrunderea de lichid în produs - în partea produsului care nu poate intra în contact cu lichidul, contactul cu umiditate excesivă, contactul cu focul);
 • Dacă defecțiunea produsului se datorează unor defecte de instalare și/sau punere în funcțiune (în special, dar fără a se limita la: lipsa de împământare a prizei de perete sau a altei prize de rețea, conectarea și deconectarea produsului la rețeaua electrică atunci când nu este oprit/nu este deconectat de la rețeaua electrică) sau fluctuații ale tensiunii de alimentare;
 • Indiferent de natura produsului, interferențele externe asupra produsului (de ex.g.: dezasamblarea carcasei) de către terți, alții decât persoanele care au legătură cu distribuitorul (în special, dar fără a se limita la, agenți de service sau alți agenți);
 • înlăturarea sau modificarea numărului de serie al produsului;
 • dacă defecțiunea produsului este cauzată de un dezastru elementar sau natural;
 • Scart, în calitate de distribuitor, nu este răspunzător pentru orice pierdere de date sau informații stocate de produs sau pentru orice pagubă suferită de consumator ca urmare a acestora;
 • Scart, în calitate de distribuitor, nu este răspunzător pentru orice pierdere de coduri de securitate/alte parole de securitate sau pentru funcționarea defectuoasă a acestora sau pentru orice pagubă rezultată din acestea.
 • Vă rugăm să utilizați produsul numai cu o priză de perete împământată corespunzător, printr-o priză electrică și la tensiunea nominală indicată pe eticheta producătorului și/sau în instrucțiunile de utilizare;
 • Nu introduceți niciodată baterii de unică folosință într-un încărcător!
 • Vă rugăm să folosiți numai cablurile și accesoriile originale furnizate cu aparatul;
 • Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manualul de utilizare al produsului;
 • Conservați documentația relevantă pentru produs până la sfârșitul perioadei de garanție;
 • Întoarceți produsul în garanție la centrul de service cu toate accesoriile primite în momentul achiziționării.
 • Vă revine responsabilitatea pentru costurile de returnare a produsului la centrul de service.
 • Adresa. Deschis Luni-Vineri 8:00-14:00
 • Domanda de garanție va fi respinsă dacă a apărut în urma depozitării necorespunzătoare a produsului, în special, dar fără a se limita la: crăpături, rupturi, piese deformate, desprinse sau lipsă/defecte, semne de contact cu focul, lichide, acid;
 • Dacă este posibil, returnați produsul în ambalajul său original (sau similar) pentru a asigura siguranța și integritatea produsului în timpul transportului;
 • Întreținerea necorespunzătoare, modificările de configurație și utilizarea de software necorespunzător sau neautorizat exonerează Distribuitorul de obligațiile sale de garanție;
 • Garanția oferită de Distribuitor nu afectează drepturile consumatorului în temeiul legislației maghiare în vigoare;
 • În cazul unui litigiu de consum, consumatorul poate, de asemenea, să inițieze o procedură în fața organismului de conciliere atașat camerelor de comerț și industrie din județ (capitală).