Nie ste si istí, aká liečba môže zmierniť vaše príznaky alebo ktoré zariadenie je pre vás vhodné? Radi vám poradíme. KLIKNITE TU a nájdite si to správne zariadenie pre vás!
Pre radu KLIKNITE TU!

tVNS - vagový stimulátor

Čo je to blúdivý nerv?

Túlavý nerv, známy aj ako desiaty lebečný nerv alebo blúdivý nerv, je dôležitou súčasťou periférneho nervového systému.

Patrí do tzv. parasympatického nervového systému, ktorý je zodpovedný za reguláciu odpočinku, relaxácie a regenerácie. Blúdivý nerv je najdlhším nervom v tele a siaha od mozgu až po orgány v brušnej dutine.

Hlavnou funkciou blúdivého nervu je zabezpečovať spojenie medzi mozgom a rôznymi orgánmi tela vrátane srdca, pľúc, tráviaceho traktu a vnútorných orgánov. Blúdivý nerv zohráva kľúčovú úlohu pri regulácii srdcového rytmu, dýchania, trávenia a metabolizmu.

Túlavý nerv ako súčasť parasympatického nervového systému pôsobí ako protipól sympatického nervového systému, ktorý je zodpovedný za aktiváciu organizmu a jeho prípravu na fyzický alebo emocionálny stres. Má upokojujúci účinok na organizmus a podporuje uvoľnenie, regeneráciu a rovnováhu autonómneho nervového systému.

Bludný nerv okrem toho zohráva dôležitú úlohu pri regulácii imunitného systému, zápalových reakcií a nálady. Stimuláciou blúdivého nervu možno dosiahnuť určité terapeutické účinky vrátane zmiernenia zápalu, zlepšenia nálady a celkovej pohody.

Čo je tVNS?

Transkutánna elektrická stimulácia blúdivého nervu (tVNS) je stimulácia blúdivého nervu cez kožu.

Dodáva sa elektrickými impulzmi do tragu, prednej časti vonkajšieho ucha. Táto stimulácia má schopnosť modulovať blúdivý nerv a môže mať rôzne pozitívne účinky na organizmus, napríklad reguláciu srdcového rytmu, zníženie zápalu a zlepšenie celkového zdravotného stavu.

Čo je neuromodulácia?

Neuromodulácia je technológia, ktorá pôsobí priamo na nervy. Ide o zmenu - alebo moduláciu - nervovej aktivity priamym dodávaním elektrickej energie alebo liekov do cieľovej oblasti.

Neuromodulačné zariadenia a liečba môžu zmeniť život. Ovplyvňujú každú oblasť tela a liečia takmer každé ochorenie alebo symptóm od bolesti hlavy cez tras až po poškodenie miechy a inkontinenciu moču. Pri takomto širokom terapeutickom zábere a pri súčasnom významnom pokroku v biotechnológiách nie je prekvapujúce, že neuromodulácia je prísľubom jednej z najsľubnejších metód nasledujúceho desaťročia.

Nuromodulácia sa najčastejšie skloňuje v súvislosti s úľavou od chronickej bolesti, ktorá je dnes najčastejšou indikáciou.

Existuje však mnoho aplikácií neuromodulácie, napríklad hlboká mozgová stimulácia (DBS) na liečbu Parkinsonovej choroby, stimulácia sakrálneho nervu na liečbu panvových porúch a inkontinencie a miechová stimulácia na liečbu ischemických porúch (angína pectoris, periférne cievne ochorenia).

Okrem toho môžu neuromodulačné zariadenia vyvolať reakcie, ktoré predtým neboli možné, napríklad kochleárny implantát na obnovenie sluchu u nepočujúceho pacienta.

Najnovšou aplikáciou je stimulácia blúdivého nervu cez tragus (tVNS), pri ktorej sa preukázali priaznivé účinky pri fibrilácii predsiení, depresii, úzkosti, postkovidóze, dlhotrvajúcejkovidóze, reumatoidnej artritíde a chronických únavových syndrómoch.

Nevromoduláciou možno liečiť čoraz viac porúch.